Kniha Nosferatu díl 7

20. září 2010 v 17:14 | 14laura |  Vampire
NECRONOMICON
Nepotlačuji na tomto místě vzdechu.
Jsou dny, kdy mě navštěvuje pocit,
černější než nejčernější melancholie - opovržení lidmi.
Friedrich Nietzsche
Hluboko v útrobách země a temné paměti světa přebývají formy bytostí, o jejichž existenci má lidstvo jen mlhavé představy. Převážná většina lidí na ně ani nevěří, a to i přesto, že se stává jejich potravou.
Věk apokalypsy nastupuje do posledního stádia katastrof. Řád světa se boří a planeta se dusí v kolapsu kataklyzmat. Nikdo nezná cestu ven a nový řád ohlašuje svůj příchod. Lidstvo ve svém poslání selhalo, a proto bude Země předána do rukou jiné rasy, jiné vyšší formy.

V rozsáhlém díle HOWARDA PHILLIPA LOVECRAFTA se několikrát vzpomíná legendární bestiář nazvaný NECRONOMICON - jedna z nejtajnějších a nejděsivějších čarodějnických knih. Dochovala se už jen ve fragmentech a je ukrývána na neznámém místě. NECRONOMICON se stal modlou a tajným snem nejen černých mágů, okultistů a archeologů, ale i všech mocných lidé tohoto světa. Všichni se snaží Necronomicon nalézt. Kniha se stala doslova noční můrou a neukojitelnou touhou ji nalézt jsou posedlí všichni, kdo jen z části tuší, co kniha ve svém sdělení ukrývá. Její stáří je přibližně 1 300 let a kdo by ji nalezl, mohl by se stát, (a to doslova) pánem planety!
Získal by neomezenou moc, všechny klíče a odpovědi k otázkám podstaty života a smrti, kosmického i astrálního řádu a tajemství světa i veškerého bytí. Jedním z mnoha, kdo po knize pátrali, byl i Adolf Hitler a jeho okultní společnost THULE. Existují domněnky, že se mu skutečně podařilo Necronomicon nalézt, a to již v třicátých letech. Jakousi příčinou, chybou či neobratným zacházením se evokované síly obrátili po létech proti němu. Zapříčinily vzestup i pád třetí říše a přivedli do katastrofy téměř celí svět.
Za vším co je na světě neobyčejné, vězí vždy něco tragického.
Podle dostupných pramenů obsahuje Necronomicon návody k černomagickým operacím, které jsou poměrně snadno proveditelné. Jiné jeho části popisují události z hlubin dávnověku, ale především podoby příšerných tvorů z útrob moře, vzduchu i země. Podoby bytostí jiné rasy, které číhají stovky let na příležitost urvat vládu nad světem a stát se pány tvorstva.
NECRONOMICON je velice nebezpečná a zhoubná kniha. Jejím autorem je legendární šílenec ABDUL ALHAZRED, který žil okolo roku 730 našeho letopočtu v Jemenu. Jeho život je zastřen mlhou nejasností a záhad. Jisté však zůstává, že putoval krajem Babylonu až k tajemným chrámům v Memphisu. Zde slavil své rituály, zaobíral se černou magií a nekromantií. Zde též objevil i stopy a tajemství prastaré rasy - mnohem starší než samo lidstvo.
Podle výpovědi očitých svědků zemřel za zvláštních okolností v ulicích města Sannah roku 738 - byl za bílého dne roztrhán na kusy neviditelnými pařáty…

MĚSÍC - SLUNCE NOCI
Stříbrná, nebo též měsíční magie, vychází z vlivu Měsíce a je na ní přímo závislá… Podléhá všem jeho čtyřem cyklům, z nichž každý má svou vlastní charakteristiku a každý nese své vnitřní poslání. Měsíc je silná a mocná družice. Jejímu vlivu podléhá dění na Zemi víc, než jsou lidé ochotni připustit. Ve vampýrismu je Měsíc nazýván majestátním názvem - BÍLÝ KRÁL - nebo též - SLUNCE NOCI. Všechny vampýrsko - magické operace a rituály jsou vždy závislé na jeho jednotlivých fázích. Tyto astrologické konstelace jsou nezbytnou součástí a mají velmi důležité postavení. Ať už se jedná o evokace, uctívání či jiné magické praktiky. Jejich spektrum je velmi široké. Dřív než se pustíme do odhalování některých těchto praktik (z nichž jsem vybral ty nejdůležitější), je nutné si všechny fáze měsíce popsat a upozornit na jejich význam. Od nich se odvíjí vše ostatní…
MĚSÍC - je od Země vzdálen 384 000 kilometrů. Je přímím satelitem této planety a má ji neustále ve své moci. Je obecně zažitým míněním, že odráží světlo Slunce a že nemá svou vlastní energii. Není to však pravda. Měsíc má svůj vlastní zdroj jak světelný, tak i energetický. Není tedy mrtvou planetou. Dá se spíše nadneseně říci, že je planetou mrtvých. Jeho vláda nad nocí je absolutní, ale jeho vlivu nejsme ušetřeni ani ve dne. Na rozdíl od Slunce není Měsíc destruktivní. Jeho záření není zhoubné a smrtonosné jako u Slunce a není tedy třeba se proti jeho světlu nějak bránit. Měsíc neubližuje - ale léčí. Jeho paprsky v sobě nenesou (na rozdíl od Slunce) negativní energii na fyzické tělo.
Všechny čtyři fáze ovlivňují život na Zemi, z nichž každá je něčím charakteristická:
NOV- FÁZE ENERGIE
Je to čas, kdy je vaše tělo plné energie. Tělo i psychika jsou v dokonalé rovnováze. Misky vah ve vašem těle Měsíc perfektně urovnal. Dokonalá harmonie, vhodná pro jakýkoliv nový osobní či společenský cíl. Též vhodná doba pro většinu magických operací.
Astrální tělo se snadno odpoutává. Jste v přesile vůči hmotnému světu, plni odvahy a rovnováhy. Energie Měsíce je zcela na vaší straně a drží nad vámi ochrannou ruku.
RŮST - FÁZE PSYCHIKY
Když se podíváte v noci z okna, spatříte, že srpek Měsíce má nyní tvar písmene D (dorůstá). Je to období ochrany duše i těla.
Dorůstající Měsíc vám pomůže nashromáždit energii a sílu, kterou jste v předešlé fázi vyčerpali. Ve společenském životě je to příznivý čas pro navazování a prohlubování vztahů k blízkým i přátelům. Dosáhnete snadněji urovnání sporů. Povahy jsou smířlivější. Vaše fyzické tělo lépe přijímá léky - ale i jedy působí v tomto období silněji! Je to nejlepší čas pro uctívání Měsíce temnou modlitbou a klidným rituálním rozjímáním. Jste přístupni přijímat jeho sílu, což můžete mnohokrát znásobit otevřením své psychiky. V noci a za soumraku, v sedě uprostřed pentagramu, jehož cíp směřuje k severu, za poslechu vhodné hudby a šerém osvětlení svíček. Elektrická energie je v těchto případech vždy rušivý a opoziční element. Tato fáze není vhodná pro žádné jiné magické operace. Tiché povznesení psychiky a nenásilné soustředění na přijímání měsíční energie vám přinese uvolnění a postupně doplní ztracené síly. Ve dne pozor na Slunce, jste proti němu doslova bezbranní. Raději vůbec nevycházet.
ÚPLNĚK - FÁZE EROTIKY
Na obloze se zjevil Bílý král v celé své dokonalosti a nádheře. Jeho měsíční síla proudí naplno celým vaším tělem. Srdce bije rychleji. Krev je ve varu. Jste přecitlivělí a přibývá chuti na sex. Proto bývá při úplňku počato nejvíce dětí. Ale úplněk - tato modla upírského kultu - má být spíše jeho oslavou a měl by značit odstup, zdrženlivost a sebekontrolu, ve své upírské šlechetnosti. Jste nad věcí, Měsíc značí vítězství. Jste si vědomi triumfu. Proto je hoden oslavy a svádí k erotickým hrám.
Vy si uvědomujete jeho sílu, jste z těch, kteří prohlédli a víte o jeho mocném vlivu na lidi. Při úplňku je spácháno nejvíce vražd a sebevražd. Člověk podléhá nejvíce své bezcitnosti a páchá nejvíce násilí.
Úplněk otvírá hroby a odpoutává astrální těla. Vypustí na svět démony a propůjčí magickou moc. Noc se stane dnem, který se nazývá - bílou nocí andělů. Vhodná doba pro svolání bratrstva. V měsíčním světle noci má krev černou barvu. Je řídká a rány více krvácí.
ÚSTUP - FÁZE NOVÉHO POČÁTKU
Srpek měsíce má tvar písmene C (couvání). Vaše tělo i duše mají teď dostatečné rezervy pro velmi namáhavé výkony, můžete prakticky cokoliv. Je to ideální doba pro začátek něčeho nového.
Vyzařujete pozitivní energii, kterou vám seslal úplněk. Pozor na Slunce, to vám ji může snadno vzít! Ideální pro vás je, když je Slunce pod mrakem a nezáří přímo. Krev je hustá, dobře se sráží a rány (hlavně na krčních tepnách) se perfektně hojí. I jizvy po hojících se ranách jsou menší. Tato doba je vhodná pro řadu magických praktik - především pro evokační rituály. Ve fázi nového počátku se v astrálu tvoří mnoho nových upírů, kteří byli počati ve fázi úplňku.
HODINA VLKŮ- je specifický termín pro určitou hodinu, která nastává vždy v prvním dnu každé fáze. Trvá od čtvrté do páté hodiny ranní, je to jakési nulté období přeměn, kdy nic na Zemi nefunguje tak, jak má. Jsou porušovány všechny magnetické i psychické hranice. Hodinu vlků dosud nikdo uspokojivě nevysvětlil, přesto je však prokazatelná. V tuto dobu umírá nejvíce lidí a rodí se nejvíce dětí.

Hodina vlků je nedílnou součástí měsíčních cyklů a nehodí se pro žádné magické praktiky.
Úkolem této knihy není prokazovat či dokazovat, ale konstatovat. Doba se změnila, tak i bohové se chovají jinak. Praktiky magie však zůstávají nezměněny. Strnulé, setrvávající po celá staletí. Ukryté, zapomenuté a vyčkávající. Před používáním náročných praktik varují snad všechny knihy o magii. Historie zná stovky případů, kdy neopatrnost byla zaplacena životem. Zveřejnění a odhalení praktik stříbrné upíří magie v této knize má sloužit především jako zveřejnění demonstrační. Proto, jak již bylo několikrát řečeno, nebudou její rituály odhaleny kompletně, i když vnímavý a znalý mystik by si jistě dovedl mnohé vyvodit. Stříbrná magie měsíce se může provádět pouze do určitého věku lidského života, a to do hranice padesáti let. Nese s sebou řadu úskalí a je náročná jak na psychiku, tak i na fyzické tělo. Tuto zátěž by ve vyšším věku nemuselo fyzické tělo snést a vypovědělo by kolapsem. Týká se to většiny uvedených praktik. Stříbrná magie je jednou z nejnebezpečnějších a je to dáno tím, že z části vychází z magie černé a z části z obecného okultismu.
Vampýrismus, jeho praktiky, spojení, magické transy a evokace opět stojí kdesi uprostřed těchto zmíněných fenoménů. Má spousty svých vlastních praktik a prvním nebezpečím, které zde zvláště při evokacích a transech hrozí, je forma ASTRÁLNÍHO nebo PSYCHICKÉHO vampýrismu (vysávání životní energie). V evokacích a vnitřně myšlenkových kontaktech s volanými bytostmi hrozí nebezpečí naprostého oslabení astrálního těla operatéra. Bytosti mohou vysávat jeho energii a úplně tak narušit i hmotné tělo. Tato věc je společná pro všechny praktiky nejen magie, ale i okultismu, mystiky a spiritismu. Evokované bytosti vždy žijí a mohou se demonstrovat pouze za pomoci vaší energie. Je ale důležité, aby toto vysávání nepokračovalo i po zmíněných rituálech, a aby k sobě evokatér nepřipoutal astrální upíry tak, e by i nadále vysávali jeho astrální tělo. Stvoření těchto "fantomů" je velice časté a dá se vůči němu bránit dvojitými ochrannými kruhy umístěnými okolo celého pentagramu. Tyto záležitosti už spadají do sféry vysoké magie a náročnějších operací. Společnost Zlatý úsvit vypracovala několik studií o psychické sebeobraně za tímto účelem. Jejich komunikace s vampýrskými bytostmi probíhaly údajně úspěšně.
Je velmi důležité vysvětlit, že se zde nejedná o to, že by astrální upírské bytosti chtěli cíleně zničit toho, kdo je volá, ale svou podstatou inklinují k jakémukoliv zdroji energie, který jim je přístupný a nechráněný mág se k tomuto účelu sám nabízí.
A to už se dostáváme k samotné definici a odhalení další formy - formy psychického vampýrismu. To je fenomén, který přímo spadá do tohoto hmotného světa a setkat se s ním není nijak vzácné. Psychických upírů žije v lidské populaci vysoké procento. Odsávají životní a kosmickou energii u lidí v jejich blízkosti. Tito upíři jsou bytosti velmi egocentrické povahy. Jejich energetické pole je zcela uzavřené a není schopné přijímat nezpracovanou energii z kosmu či astrálu. Je to zvláštní, velmi specifická forma vampýrismu, která může své energetické potenciály doplňovat pouze energií, která již byla někým jiným zpracována na energii životní. Lidé se v jejich přítomnosti cítí po určité době velmi špatně a snaží se od nich vzdálit. Vzniká zde však po čase závislost, a když pak své chování analyzují, je jim dotyčného upíra líto. Někdy se dokonce sami obviňují a snaží se mu to vynahradit. Všichni upíři mají velmi vyvinutou kulturu řeči i celkového chování. Své okolí tím snadno získají a okouzlí. Této schopnosti si jsou vědomi. Patří k jejich hlavním zbraním. Celý proces probíhá tak,že energii od svých obětí odčerpávají z oblasti pleteně solárního, tedy vegetativního nervstva na aortě za žaludkem. Jeho nervová vlákna se rozbíhají jako sluneční paprsky celým organismem. Při odčerpávání vytváří energetické pole upíra v oblasti pleteně solárního trychtýře, jehož širší část se protáhne až k žaludeční oblasti oběti. Přisaje se k poli oběti a touto cestou energii čerpá. Člověk se pak cítí velice vyčerpaný a unavený.
Mnoho těchto upírů - lidí, si svou schopnost a zároveň odlišnost zpočátku ani neuvědomují. Pouze se v přítomnosti svých obětí cítí lépe. Okultismus to specifikuje jako poruchu astrálního těla. K plnému rozvinutí upírské schopnosti dochází vždy až v dospělém věku člověka. Jen díky upozornění a poučení se mohou dopátrat, oč se vlastně jedná. Svou schopnost pak většinou ještě intenzivněji používají. Po své hmotné smrti se jejich astrální těla přesouvají do astrální propasti. Zde se jejich forma zdokonalí a mění se ve vyšší existenci druhu - v astrální upíry.
Všichni astrální upíři mohou z části pronikat i do hmotného světa. Nižší formy v upírské hierarchii se zdržují všude tam, kde byla prolita krev. Bitevní pole, jatka, popraviště, hřbitovy, mučírny, nevěstince a místa, kde se staly vraždy a sebevraždy. Zde mohou velmi dlouhou dobu setrvávat, sytit se energií a za určitých okolností se zde mohou i viditelně manifestovat.
Naproti tomu astrální upírské inteligence vyšší formy disponují mnohem větší mocí a usilují o vznešenější cíle a vyšší formy kontaktu. Jejich moc je pro člověka nepředstavitelná v širokém spektru jejich možností. Usilují o myšlenkové a ideové naplnění svých záměrů. Vnikají do snů a představ. Do lidské fantazie a podvědomí, do extáze kněží, šamanů a čarodějů, zasahují do magických operací a rituálů.
Každý člověk má svobodnou vůli ohraničenou svědomím a morálkou. Pokud je jedna z těchto hranic porušena, dochází v lidském konání k abnormálním, extrémním činům. Lidská duše zmítané po staletí vášní, láskou, nenávistí, sobectvím a úpadkem prolévá sama krev ve jménu svých emocí. A takto prolitá krev bohatě zásobuje bytosti "z druhého světa" po celá tisíciletí.
Zvláštní a specifickou oblastí působení jsou pro ně evokace, rituály a proměny. To už je záležitost pouze pro ty nejvyšší vampýrské inteligence. Pro bratrstvo géniů stojících v celkové hierarchii jen o malí stupínek níž než se rozpínají netopýří křídla samotného NOSFERATU. A tím se dostáváme k poslednímu ze tří základních pilířů vampýrismu. Po vampýrismu astrálním a psychickém přichází forma vampýrismu hmotného.
S ním se odhalují ty nejkrvavější praktiky. Ti z vás, kteří čekali na šokující odhalení upírských rituálů, na skutečný dotyk hrůzy, který navodí ten nepříjemný a nesnesitelný pocit na těle i v žaludku, se dočkali.
MOLOCH otvírá svou dračí tlamu a vypouští na svět kouzla a tajemství, před kterými se otřásá v základech i samotný okultismus. Nejhrůznější a nejděsivější část KNIHY NOSFERATU právě začíná…

RITUÁL VELKÉHO PENTAGRAMU
Nejsou to ruce, co nás volá, ale hříšná vášeň.
Clive Barker, Hellraiser
Pro všechny vampýrské rituály Stříbrné magie, které se týkají evokací a proměn je společný - Rituál velkého pentagramu. Je výchozí i pro řadu druhotných praktik jako je modlitba nebo uctívání, ale pro ty není nezbytně důležitý.
Pentagram - pěticípá hvězda - je nejstarším symbolem magie. Při magické operaci se vyrývá rydlem do země nebo kreslí na látkovou podložku podle toho, kde je rituál prováděn, zda v přírodě nebo v místnosti. Velikost si určuje operatér sám s ohledem na možnosti místa a pohybu. Zpravidla by se měl průměr pohybovat v rozsahu dvou až tří metrů.
Nejdříve se kreslí čtverec a do jeho rohů se umístí kahany nebo svícny. Poté se kreslí velký kruh, který se dotýká každé strany čtverce. Dovnitř velkého kruhu se kreslí druhý, menší kruh, a teprve do něj se vyrývá pentagram tak, aby se dotýkal svými hroty hranic menšího kruhu. Prostřední cíp směřuje k severu. Do pěti polí hvězdy, které vzniknou, se vpisují jména vampýrských géniů. Rýsování kruhů i vpisování jmen se provádí proti směru hodinových ručiček. Před každý cíp hvězdy do prostoru mezi oběma kruhy se nejdříve napíše písmeno, začíná se u severního cípu tak, že z písmen vznikne nekonečné jméno - ADMEN. Jméno je složeno z prvních písmen jmen upírských géniů. Značí ochranu a nesmrtelnost a je i zaklínací magickou formulí.
V praktikách je nezbytné a chrání operatéra proti nepříznivým astrálním i psychickým vlivům. Po napsání slova ADMEN mezi oba kruhy se přistupuje k napsání jmen géniů do příslušných polí pentagramu. Zde jsou poprvé odhalena jejich jména tak, aby dávala ucelený obraz a je popsána jejich charakteristika. Jedná se o nejvyšší astrální inteligence vampýrismu. Představují vrchol jeho vládnoucí hierarchie a disponují obrovskou mírou moci.
Pole první - ASTHAROTH - touha
Pole druhé - DRAGONIS (první drak) - vyslyšení
Pole třetí - MOLOCH (druhý drak) - osvícení
Pole čtvrté - EMPUSA - vláda podsvětí
Pole páté - NOSFERATU - velekněz
Do pole, které vzniklo uprostřed hvězdy, se vpisuje opět slovo ADMEN a je to i prostor, kde se pohybuje operatér. U každého rituálu je důležitá časová a měsíční konstelace, v které se prování. Z pochopitelných důvodů zde tyto podrobnosti neuvádím.
Do takto připraveného magického území vstupuje operatér a může zaříkáváním zahájit rituál. Podle toho, pro jakou praktiku se rozhodl, zvolí denní či noční dobu a hodinu. Je důležitá ještě řada dalších nezbytných opatření a předpokladů. Naprosté zdraví fyzického těla, urovnaná psychika, vhodný oděv, nepřítomnost rušící energie, nepřítomnost elektrického proudu, magnetického pole a dalších. Tyto záležitosti jsou však již obecné a byly popsány v řadě magických knih a grimoárů. Odříkáním modlitby se magické území mění v území NOSFERATU.
Zde je předložena univerzální magická formule, která slouží jako modlitba, prostředek k zahájení rituálu či prostředek k uctívání. Je vstupním proslovem pro rituál, ale může sloužit též pro navození vnitřního klidu, k otevření psychiky a podobně. Její použití je velice široké.
MODLITBA
Volám Tě, NOSFERATU, pane noci, vlků a tmy!
Volám Tě, NOSFERATU, pane hrobů, krve a astrálu!
Ó, NOSFERATU - vyslyš mé prosby!
- vyslyš mou bolest!
- osviť mou cestu!
- vykonej mou pomstu!
- vyslyš mé volání!
- naplň mé poznání!
- ukoj mou touhu!
Ó, NOSFERATU vystup z temnoty,
a přijď na mé zavolání!
Ó, NOSFERATU, tys zemřel, abys mohl žít!
Ó, NOSFERATU, tvůj život je ve smrti!
Ó, NOSFERATU, tvá smrt je životem!
Ó, NOSFERATU, ty jsi věčnost!
- nesmrtelnost!
- vědomí!
- pomsta!
- osvícení!

NOSFERATU vyslyš mě v mích modlitbách!
NOSFERATU buď na mých cestách!
NOSFERATU buď v mém životě!
NOSFERATU buď v mé smrti!
Vystup z temnoty a přijď
na mé zavolání!
NOSFERATU, Ty ses zrodil do temnot!
NOSFERATU, Ty přicházíš z temnoty!
NOSFERATU, Ty sám jsi temnota!
Ó, NOSFERATU, vyslyš mé volání,
vystup z temnoty,
zjev se! V úchvatné nádheře
svého majestátu!
Ó, NOSFERATU, zjev se na hrotu pentagramu!
Ó, NOSFERATU, přileť na křídlech draka!
Ó, NOSFERATU, učiň mě vnímavým tvého hlasu!
Ó, NOSFERATU, slyš můj rituál!
Ó, NOSFERATU, zde je prach země z transylvánských hor!
zde je krůpěj mé krve!
zde je hlína z krypty!
Ó, NOSFERATU, zde jsou dary pro Tebe
a můj hlas Tě volá z údolí temnot!
Ó, NOSFERATU, volám Tě dechem stínů!
Ó, NOSFERATU, volám Tě kvílením vlkodlaka!
Ó, NOSFERATU, volám Tě Tvou pečetí!
Zjev se v nádheře majestátu!!!
Volám Tvé jméno - NOSFERATU!!!

BHUT - BOD PROMĚNY
"Smrt je největší rozkoš, proto přichází až na konec."
Kniha upírů
Jedna z nejhroznějších a nejděsivějších praktik vampýrských rituálů má název - BHUT, Pochází z magických kultur Jižní Ameriky, odkud ji později převzal a upravil západní okultismus. Její návod bývá utajován a jsou známy případy o katastrofickém výsledku této operace. Patřila k výsadám nejvyšších kněží mayských kmenů. Pouze oni ji znali a pouze oni měli právo ji provádět.
Bhut je vlastně tajný název pro astrální tělo černého mága, které si udržuje po jeho smrti zvláštní existenci formou vampýrismu. Toto astrální vampýrské tělo si musí černý mág vytvořit již za svého života velice zvláštní operací. Operace je náročná a vysoce nebezpečná. Může ji provádět jen velmi zkušený mág.
Je to chtěná a cílená praktika, jak se změnit ve vampýrskou bytost, za pomoci propůjčení moci a podstoupení brutálního, krvavého zákroku. Po přípravě speciálního rituálu a navození zvláštního stavu mysli i těla vše vyvrcholí tím, že mág spolkne dlouhou nit, na níž jsou přivázány trny z růží. Jeden konec niti drží v rukou, zatímco druhý spočívá v žaludku. Nit s rukama vytrhává z těla ven a trny růží rozdírají vnitřnosti, jícen a především jazyk, který silně krvácí. Krev se nechává téct do obřadního poháru. Vyrábí se z ní tekutina, kterou později mág vypije.
Cílem však je, aby došlo ve vnitřnostech k otevření a krvácení jistého místa, kde se propojuje astrální tělo s hmotným. Proříznutím či narušením tohoto místa dojde pozvolna k naprosté vnitřní změně organismu, uvolnění skrytých sil a přeměně struktury astrálního těla. Toto místo se ve vampýrismu nazývá - BOD PROMĚNY!
VAMPIRE VOODOO
Odsuzuji tě k živoucí smrti
a věčné touze po horké krvi.
Bram Stoker, Dracula
VOODOO je temný čarodějnický kult rozšířen zejména na ostrově Haiti. Zahrnuje v sobě řadu krvavých černomagických praktik, nechybí ani rituální obětování zvířat a nespoutané orgie. Přinášení krvavých obětí a výroby smrtonosných voskových figurek jsou nedílnou součástí kultu. Voodoo je v podvědomí nejvíce známé ve spojitosti se ZOMBIE - LIVING DEAD - oživlé mrtvoly, které jsou zbaveny vlastního vědomí i vůle a jsou zaklínačem používány k namáhavé fyzické práci nebo rituálním vraždám.
Voodoo v sobě zahrnuje I praktiku, která těsně souvisí s vampýrismem a jejich spojnicí je - krev!
VAMTIRE VOODOO je název pro hrůzný smrtonosný rituál, který má za cíl zbavit života vytyčenou oběť většinou z důvodů pomsty nebo bezbřehé nenávisti. A to tak, aby ničitel nebyl zpozorován a dopaden. Je to praktika, při které se volají na pomoc nejvyšší vampýrsko - démonické inteligence podle daných rituálů a ty propůjčují ničiteli moc a ochranu.
Za jistých měsíčních konstelací a po absolvování "určitého" rituálu zhotoví ničitel z rozehřátého vosku svíček voskovou figurínu o velikosti 20 - 30 centimetrů. Dovnitř figuríny, do oblasti podél páteře, umístí dutou trubičku vyrobenou z mědi nebo stříbra, tak, aby se její hlavový otvor dal po naplnění uzavřít voskem. Takto připravenou "panenku smrti" nabije operatér svou ničící vůlí a do trubičky páteře nalije z poháru krev oběti, kterou předtím musí získat. Po naplnění kanálku krví otvor uzavře. Absolvuje s figurkou další rituál a při odříkávání mocné kletby probodne figurku rydlem nebo jehlicí. Pokud je rituál proveden bezchybně, oběť v tu chvíli zemře.
Jestliže není dostupná krev oběti, je možné do vosku figuríny zatavit její vlasy, nehty nebo tělesné sekrety. Touto praktikou se docílí též zhypnotizování vytyčené oběti, ovládnutí její vůle, nebo oslabení duševního či fyzického stavu. Oběť přitom může být od prováděného rituálu vzdálena i několik kilometrů.
Vampýre voodoo je ničící a destruktivní metoda, při které oběť smrtelně onemocní a nemoci pak v krátké době podlehne. Nebo je stižena srdečním kolapsem. Její vedlejší ničivý účinek je i v tom, že astrální tělo oběti neustále napadáno astrálními upíry, a to až do chvíle, než je opět dosaženo naprostého vyčerpání a následně pak fyzické smrti.
Ničitel je prakticky neodhalitelný a za svého života nebo po dobu mnoha let nedopadnutelný. Ale jako při všech černomagických smrtících metodách zde platí pravidlo, že mág - NIČITEL - těžce pohne svým osudem, který se po jistém čase postaví proti němu a nech jej ztroskotat v nástrahách vyvolanými jeho vlastními nízkými činy. Zabíjet - brát život - může pouze Bůh. Bránit se proti "tíze obráceného osudu" dokáže jen velmi zkušený mág. Evokované bytosti, které si povolal na pomoc, mu jen na určitý čas tuto pomoc a ochranu poskytnou, ale později za ně zaplatí svým životem.
ŠTÍT MOLOCHA
Ó Macbeth, tvá láska zabíjí,
jak sladký jed v poháru vína.
William Shakespeare, Macbeth
Proti všem magickým útokům ale existují i prostředky magické ochrany a je možné se tedy spolehlivě bránit i proti smrtícímu VAMPIRE VOODOO. Důvod, proč i dnes je touto praktikou usmrcováno mnoho obětí, je fakt, že tento prostředek obrany neznají, a nebo než postřehnou vědomí magického útoku - bývá pozdě.
Pokud je obětí mág, může ničitele spatřit v astrálním zrcadle nebo křišťálové kouli. Pokud je to magicky téměř neznalý člověk, tak pociťuje (již v době zhotovování figurky ničitelem) srdeční úzkost, zvýšení teploty těla, nadměrné pocení, zvracení a podobně.těch příznaků je celá řada; ať už přímo nebo i preventivně se proti všem negativním magickým vlivům dá bránit metodou, kterou vampyrismus ve stříbrné magii měsíce nazývá - ŠTÍT MOLOCHA.
ŠTÍT MOLOCHA je praktika, která tomu, kdo ji zná, poskytne spolehlivou ochranu před jakýmikoliv magickými a astrálními negativními vlivy. Zamezuje nejen přístupu ničící energie, ale i astrálnímu vampýrismu či zlým snům. Její využití je opět velice univerzální a nedoceněné.
Provádí se dvěma základními způsoby. První z nich je pro dobu během spánku. Operatér vezme klubko měděného drátu a obtočí s ním postupně všechny noho u svého lůžka tak, aby vznikl uzavřený prostor (magické území) v kterém bude spát. Začíná se u nohou na levé straně a zde se i končí. Přečnívající část drátu se natáhne asi 30 centimetrů od lůžka a obtočí kolem hrotu, který se zatluče do podlahy. Tím vzniká jakýsi "hromosvod", který veškerou negativní energii odvádí mimo lůžko a také ji neutralizuje. Během provádění tohoto zákroku nabíjí operatér svou vůli a soustředěnými myšlenkami měděný drát a tím magicky zvýší jeho účinnost.
Při přímém útoku Vampýre voodoo si postižený lehne na lůžko, snaží se naprosto uvolnit a ruce spustí volně do nádoby se studenou vodou, kterou si postaví na zem těsně vedle lůžka. Ke každé ruce jednu nádobu tak, aby mohl ležet na zádech nebo na břiše. Nikdy ne na boku! Do vody rukama potom odvádí veškerou smrtící energii, která při silném přímém útoku přece jen může v malém množství skrze měděný ochranný kruh proniknout. To však může trvat jen několik málo minut.
Druhý způsob je rituální a v provedení obdobný. Do každého cípu hvězdy pentagramu se zatluče hrot a ten se opět propojí měděným drátem. Po uzavření prostoru mág stojí nebo sedí uprostřed hvězdy a zaříkáním slova ADMEN nebo modlitbou přivolá v myšlenkách MOLOCHA, který mu poskytne astrální štít a učiní z jeho hvězdy nedotknutelné území.
VAMPIRE VOODOO - smrtící kletba rituálního vampýrismu vyvolává v bytostech ty nejhorší a nejstrašnější energie. Je vždycky znamením naprostého vychýlení vah z normálu a váže na ničitele v astrálu množství negativní energie. Tuto energii ničitel vysílá na svou oběť. Stává se však, že neobratnou praktikou se obrátí proti svému tvůrci, zničí jej nebo dožene k sebevraždě.
Pokud se vampýre voodoo stane prostředkem souboje mezi mágy nebo vampýry, vyvolá v astrálu reakce, u kterých nikdo nemůže předvídat jejich výsledek. Jestliže oba mágové volají na pomoc stejnou astrální bytost, tak ta je většinou opustí a nechá je oba vzájemně ztroskotat. Z jejich energie se potom nasytí.
Existují samozřejmě dokonalejší a ničivější praktiky než je vampýre voodoo. Svým základem však spadají výhradně do oblasti černé magie a s vampyrismem nebo se stříbrnou magií nemají nic společného. Sledují sice stejný cíl (usmrcení nebo posedlost), ale dosahují ji odlišnými metodami. Také se s nimi evokují odlišné astrální bytosti.
VAMPIRE VOODOO
v sobě skrývá klíč k tajemstvím a pověrám o "kůlu do srdce"
VAMPIRE VOODOO
smrtící kletba, která přichází, když ji nikdo nečeká.
VAMPIRE VOODOO
jehlice ponořená do vosku a smrt v rubáši pomsty…
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Anketa

Jaký je váš oblíbený živel?

Voda 30% (62)
Oheň 37.2% (77)
Vzduch 18.4% (38)
Země 14.5% (30)

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama